vnen

Potsdamer Platz Berlin

Tên dự án: Potsdamer Platz Berlin

Địa chỉ: Potsdamer Platz Berlin

Category: Pier Luigi COPAT

Quy mô dự án: 840.000m2

Dự án tương tự

Nhà thầu TV & TK: Renzo Piano Building Workshop

Kiến trúc sư – Cổ đông: Pier Luigi Copat,
Công ty Kiến trúc PLC Architectures