vnen

Teuco Paris Showroom

Tên dự án: Teuco Paris Showroom

Địa chỉ: Teuco Paris Showroom

Category: Pier Luigi COPAT

Quy mô dự án: 1.200 m2

Dự án tương tự

Kiến trúc sư – Cổ đông: Pier Luigi Copat, 
Công ty Kiến trúc PLC Architectures