vnen

3_583.jpg 3_584.jpg 3_585.jpg 3_587.jpg 3_588.jpg

Tổ hợp Trung tâm Thương Mại, Dich vụ và Căn Hộ cao cấp để bán

Tên dự án: Tổ hợp Trung tâm Thương Mại, Dich vụ và Căn Hộ cao cấp để bán

Địa chỉ: Tổ hợp Trung tâm Thương Mại, Dich vụ và Căn Hộ cao cấp để bán

Category: Tòa nhà cao tầng phức hợp

Quy mô dự án: 38.000 m2

Dự án tương tự