vnen

3_590.jpg 3_591.jpg 3_592.jpg 3_593.jpg 3_594.jpg

Chung Cư Dabaco Khắc Niệm

Tên dự án: Chung Cư Dabaco Khắc Niệm

Địa chỉ: Chung Cư Dabaco Khắc Niệm

Category: Tòa nhà cao tầng phức hợp

Quy mô dự án: 38.000 m2

Dự án tương tự