vnen

3_604.jpg 3_605.jpg 3_606.jpg

Chung Cư Cao Cấp Gamuda CT1

Tên dự án: Chung Cư Cao Cấp Gamuda CT1

Địa chỉ: Chung Cư Cao Cấp Gamuda CT1

Category: Tòa nhà cao tầng phức hợp

Quy mô dự án: 135,162 m2

Dự án tương tự