vnen

3_607.jpg 3_608.jpg 3_609.jpg 3_610.jpg 3_611.jpg

Chung Cư Cao Cấp Gamuda CT2

Tên dự án: Chung Cư Cao Cấp Gamuda CT2

Địa chỉ: Chung Cư Cao Cấp Gamuda CT2

Category: Tòa nhà cao tầng phức hợp

Quy mô dự án: 77,532 m2

Dự án tương tự