vnen

3_70.jpg 3_71.jpg 3_72.jpg 3_75.jpg 3_76.jpg 3_78.jpg 3_79.jpg 3_81.jpg

Khu phức hợp Giảng Võ

Tên dự án: Khu phức hợp Giảng Võ

Địa chỉ: Khu phức hợp Giảng Võ

Category: Tòa nhà cao tầng phức hợp

Quy mô dự án: 100.000 m2

Dự án tương tự