vnen

3_57.jpg 3_58.jpg 3_59.jpg 3_60.jpg 3_61.jpg

Tổ hợp 2F Quang Trung

Tên dự án: Tổ hợp 2F Quang Trung

Địa chỉ: Tổ hợp 2F Quang Trung

Category: Tòa nhà cao tầng phức hợp

Quy mô dự án: 41,597.1m2 (không bao gồm tầng hầm)

Dự án tương tự