vnen

Intesa San Paolo Tower

Tên dự án: Intesa San Paolo Tower

Địa chỉ: Intesa San Paolo Tower

Category: Quy hoạch tổng thể

Quy mô dự án: 57.000 m2

Dự án tương tự

Kiến trúc sư – Cổ đông: Pier Luigi Copat,
Công ty Kiến trúc PLC Architectures