Ứng tuyển

vnen

career

Ứng tuyển

Để ứng tuyển tại Công ty Cổ phần Kiến trúc HighEnd, mời bạn gửi hồ sơ đến địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Kiến trúc HighEnd
Phòng Hành chính Nhân sự

Số 35, Đường Xuân Diệu, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội
Điện thoại:            +84 4 62 786 500
Fax:                         +84 4 62 786 503

Email:cuong.tx@highend.vn